invitaţie la Clubul Literar
publicaţia Cronicile lui Popescu, versiunea PDF

 
invitation to the Literary Club
the publication The Popescu Chronicles, PDF version

Clubul Literar. Discutarea publicaţiei Cronicile lui Popescu | imagini
un proiect de Ghenadie POPESCU

28 mai 2007
Stadionul Dinamo, Chişinău
str. Sciusev 106 A, Chişinău

Tribuna de Est | ora 17:00

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com

 

Literary Club - discussion about The Popescu Chronicles | images
a project by Ghenadie POPESCU

May 28, 2007
Dinamo Stadium, Chişinău
str. Sciusev 106 A, Chişinău

Eastern Tribune | 5 pm

CONTACTS

for more
detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com