Program călătorii în oraşul Chişinău   |   2 - 6 iulie, 2007

 
Program of the city walks in Chişinău   |   July 2 - 6, 2007

SOCIETATEA DE ORDINE / CONTROL
Spitalul Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail”, Comisariatul General de Poliţie, Închisoarea centrală din Chişinău, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com

 

SOCIETY OF ORDER / CONTROL
„Sfîntul Arhanghel Mihail” Municipal Hospital, Central Police Office, Chisinau Central Prison, Academy of Music, Theatre and
Fine Arts

CONTACTS

for more
detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com