Program călătorii în oraşul Chişinău   |   2 - 6 iulie, 2007

 
Program of the city walks in Chişinău   |   July 2 - 6, 2007

ZONE DE INFLUENŢĂ ŞI CU STATUT SPECIAL
Piaţa Marii Adunări Naţionale, Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului”, Muzeul Istoriei Militare, Complexul Memorial al Gloriei Militare „Eternitate”, Cimitirul Central, Ambasada Statelor Unite ale Americii

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com

 

ZONES OF INFLUENCE & WITH A SPECIAL STATUS
"Piaţa Marii Adunări Naţionale" Central Square, „Naşterea Domnului” Metropolitan Church, Museum of Military History, „Eternitate” Memorial of Military Glory, Central graveyard, Embassy of USA

CONTACTS

for more
detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com