Ciclul de prezentări oferite de Iosif KIRALY   |   2 - 6 iulie, 2007
Iosif KIRALY CV

 
Cycle of presentations by Iosif KIRALY   |   July 2 - 6, 2007
Iosif KIRALY CV

Program prezentări, Iosif KIRALY, 2, 3 iulie 2007
Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău [ksa:k]
str. Independenţei 1 (Colegiul de Arte Al. Plămădeală), Chişinău

sala de proiecţii | ora 17:00 - 20:00

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com

 

Program of presentations by Iosif KIRALY, July 2, 3, 2007
Center for Contemporary Art, Chişinău [ksa:k]
Independenţei str. 1 (Art College Al. Plămădeală), Chişinău

projection room | 5:00 - 8:00 pm

CONTACTS

for more
detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com