Prezentarea revistei Stare de Urgenţă
 

#6 STARE de URGENŢĂ - lansare, 15 august 2008
Alianţa Franceză din Moldova
str. Sfatul Ţării 18, Chişinău

sala de conferinţe | ora 18:00

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com

 

#6 STATE of EMERGENCY - launch, August 15, 2008
French Alliance from Moldova
Sfatul Ţării str. nr. 18, Chişinău

conference hall | 6 pm

CONTACTS

for more
detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com