Clubul Literar - invitaţie
Clubul Literar - prezentare
 
The Literary Club - invitation
The Literary Club - presentation

Clubul Literar Peisajul poeziei tinere | imagini

23 aprilie 2007
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău

Sala Mică | ora 18:00

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com

 

The Literary Club The landscape of youth poetry| images

April 23, 2007
Exhibition Centre Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău

Small Gallery | 6 pm

CONTACTS

for more
detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com